Oranje Vereniging Opperdoes

De monarchie

[nz_sep color=”#f0634c” top=”10″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

Koningsdag
Koningsdag is een nationale feestdag. Op die dag worden in het hele land door onder andere de plaatselijke Oranjeverenigingen feesten en evenementen georganiseerd. De Koning bezoekt samen met andere leden van het Koninklijk Huis in een of twee plaatsen de Koningsfeesten. Het bezoek van de Koning aan de feesten wordt altijd live uitgezonden op de televisie.

27 april 
Koningsdag wordt gevierd op 27 april (en als dat een zondag is, op 26 april). Met de inhuldiging van Koning Willem–Alexander op 30 april 2013 is officieel vastgesteld dat vanaf 2014 Koningsdag gevierd zal worden op 27 april, de verjaardag van de Koning.

Prinsessedag
Op 31 augustus 1889, de verjaardag van Prinses Wilhelmina, werd voor het eerst Prinsessedag gevierd, de voorloper van Koninginnedag. Het initiatief voor de viering werd genomen door de liberalen, die met het feest de nationale eenheid wilden benadrukken en daarmee de eenheid in eigen gelederen wilden verstevigen. De Prinsessedag kon de plaatselijke oogstfeesten vervangen, die aan het einde van de zomer werden gehouden. Na het overlijden van Koning Willem III in 1890 werd de eerste echte Koninginnedag gevierd.

Koningin Juliana
In de tijd dat Koningin Emma, de moeder van Koningin Wilhelmina, in de zomer op Paleis Soestdijk woonde, was het gebruikelijk dat de bevolking van Baarn haar op haar verjaardag (2 augustus) een bloemenhulde bracht. Na haar huwelijk betrok Prinses Juliana Paleis Soestdijk en nam zij op haar verjaardag (30 april) deze traditie van haar grootmoeder over. Met de inhuldiging van Juliana tot Koningin der Nederlanden werd Koninginnedag automatisch verplaatst naar 30 april en groeide het bloemendefilé uit tot een nationale manifestatie. Vanaf midden jaren 50 werd het defilé langs het bordes van Paleis Soestdijk via de televisie uitgezonden. Tijdens de regering van Koningin Juliana werd het langzamerhand gebruikelijk, dat iedereen op Koninginnedag een vrije dag kreeg, waardoor 30 april een nationale feestdag werd.

Koningin Beatrix
Tijdens de regeerperiode van Koningin Beatrix werd Koninginnedag  gevierd op 30 april (en als dat een zondag is, op 29 april). Koningin Beatrix gaf op 30 april 1980 in de toespraak ter gelegenheid van haar inhuldiging aan dat zij Koninginnedag wilde blijven vieren op de verjaardag van haar moeder, Koningin Juliana. Tijdens de regering van Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana was het de gewoonte dat Koninginnedag gevierd werd op de verjaardag van de Koningin, respectievelijk 31 augustus en 30 april. Koningin Beatrix wilde met het besluit Koninginnedag te blijven vieren op de verjaardag van Koningin Juliana een eerbetoon aan haar moeder brengen. Wel veranderde zij de viering ervan, door zelf het land in te gaan en de festiviteiten in een of twee plaatsen bij te wonen.